Bestelling binnen 48u verzonden ♥ Vanaf €100 GRATIS verzending & geschenkje (in België) ♥
♥ Gratis verzending vanaf € 100 (in België) ♥

Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer gaat uit van:

Tessa Lavigne – House of Women
Geeneindestraat 57
3560 Lummen
België

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0767.656.911

BTW BE0767.656.911

Hierna genoemd 'House of Women'

House of Women behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. House of Women raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt House of Women u deze website www.houseofwomen.be te verlaten.

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 17 september 2021.

Inhoud van de website

House of Women streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit House of Women uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Zo garandeert House of Women bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan.

House of Women behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat House of Women alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Werking van de website

Daarenboven streeft House of Women naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. House of Women kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. House of Women kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.

House of Women kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

House of Women behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toelating van House of Women (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van House of Women is in ieder geval beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00). House of Women beperkt haar aansprakelijkheid niet of sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar House of Women haar maatschappelijke zetel heeft.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@houseofwomen.be